Modern affärsutveckling på landsbygden

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 1.1.2016 - 31.12.2018

Content: Projektet har hittat, testat och implementerat nya metoder, verktyg och koncept för affärsutveckling samt vidareutvecklat dessa för Österbottniska behov, detta för att på sikt förbättra det entreprenöriella klimatet på den Österbottniska landsbygden.Fokus: Affärsutveckling på landsbygd

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Project owner: Kristinestads näringslivscentral AB

Partners: Kristinestads näringslivscentral AB, Företagshuset Dynamo

Project manager: Therese Sunngren-Granlund

Partners: Kristinestads näringslivscentral AB, Företagshuset Dynamo