Mind Spring - En bro till framtiden - Svenska Kulturfonden -Högskolestiftelsen i Österbotten

Period: 15.5.2020 - 15.2.2024

Content: Syftet med projektet är att införa metoden MindSpring i undervisningen av
socionomer och vårdare för att de bättre skall kunna svara mot det behov av
stöd i integreringen flyktingar, asylsökande och immigranter har. Stödet behövs
i olika situationer i livet, MindSpring metoden kan användas för att stöda
integreringen för gravida kvinnor, ensamkommande unga män, män, familjer, barn,
ungdomar, studerande m.fl. Metoden används ännu inte i Finland.

Under projektet sker utbildning av MindSpring ledare (i Danmark
https://mindspring-grupper.dk/about-mindspring), samt införande av metoden i
undervisningen.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Högskolestiftelsen i Österbotten

Project manager: Johanna Sigfrids