Meri-Erko - Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit

Europeiska socialfonden ESF


Period: 23.3.2016 - 14.2.2019

Content: Projektet syftar till att uppnå en modell för specialiseringsutbildning med starkare koppling till arbetslivet än nuvarande modeller. Modellen bygger på digital pedagogik och använder sig av bevisligen fungerande digitala inlärningsmetoder. Utvecklandet och testande av modellen grundar sig på stärkt samarbete mellan högskolorna och aktörer från arbetslivet. Projektet ska bidra till skapandet av ett professionellt kunskapsbaserat samarbetsnätverk mellan utbildningen och arbetsmarknaden inom sjöfartsnäringen. Projektet utarbetar i samarbete med företag inom branschen en 30 till 60 poäng omfattande skolningsmodell som inbegriper det senaste inom marinindustrin, sjöfartsekonomi och logistik.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project owner: Turun Yliopisto

Partners: Turun yliopisto, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Aalto-yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Project manager: Peter Björkroth

Partners: Turun yliopisto, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Aalto-yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu


Homepage