Matregion Nyland

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 1.1.2018 - 4.4.2022

Content: Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är ett dryga treårigt projekt som pågår under perioden 1.8.2018 - 31.12.2021. Projektet har beviljats finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden.Målsättningen med projektet Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är att lyfta och profilera Nyland som gastronomisk region, samt att skapa en långsiktig strategi för att föra landskapet till nya gastronomiska landvinningar. Projektet arbetar utgående från fyra fokusområden:- Den offentliga tallriken- Turisttallriken- Exporttallriken- Nylänningens tallrik

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Christos Granqvist


Homepage