MasterSIM

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 15.11.2017 - 15.12.2021

Content: Utveckling av infrastruktur i anknytning till utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen i autonom sjöfart (Master of Marina technology/Master of Engineering – Autonomous Operations).

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet

Project manager: Mirva Salokorpi