Lantbruk 2.0

Svenska kulturfonden


Period: 24.3.2020 - 8.5.2023

Content: Projektet Lantrbruk 2.0 sammanför sakkunniga, gårdsägare och
landsbygdsföretagare till en aktiv dialog för att stärka
branschens attraktivitet. Syftet är att identifiera lantbruksföretagande som
ett framtidsyrke med
många möjligheter - även utanför de traditionella aktiviteterna på en gård.
Fokus ligger på metoder för utveckling av ett hållbart och cirkulärt jordbruk
och klimatåtgärder som inte äventyrar matproduktionen.

Målsättningarna för projektet är:
• Landsbygden och lantbruksnäringarna uppskattas och ökad miljömedvetenhet
främjar en
konsumtion av inhemska lantbruksvaror
• Branschens attraktivitet ökar och lantbruksföretagande identifieras som ett
framtidsyrke med
mångfacetterade möjligheter
• Koncept och metoder identifieras för utveckling av ett hållbart och cirkulärt
lantbruk med fokus
på klimatåtgärder som inte äventyrar matproduktion
• Intresset och beredskapen för unga företagare inom lantbruks- och
landsbygdsföretagande ökar

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Ulrika Dahlberg


Homepage