Lantbruk 2.0

Svenska kulturfonden


Period: 24.3.2020 - 31.3.2023

Content: Projektet Lantrbruk 2.0 sammanför sakkunniga, gårdsägare och landsbygdsföretagare till en aktiv dialog för att stärkabranschens attraktivitet. Syftet är att identifiera lantbruksföretagande som ett framtidsyrke medmånga möjligheter - även utanför de traditionella aktiviteterna på en gård. Fokus ligger på metoder för utveckling av ett hållbart och cirkulärt jordbruk och klimatåtgärder som inte äventyrar matproduktionen.Målsättningarna för projektet är: • Landsbygden och lantbruksnäringarna uppskattas och ökad miljömedvetenhet främjar enkonsumtion av inhemska lantbruksvaror• Branschens attraktivitet ökar och lantbruksföretagande identifieras som ett framtidsyrke medmångfacetterade möjligheter• Koncept och metoder identifieras för utveckling av ett hållbart och cirkulärt lantbruk med fokuspå klimatåtgärder som inte äventyrar matproduktion• Intresset och beredskapen för unga företagare inom lantbruks- och landsbygdsföretagande ökar

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Ulrika Dahlberg


Homepage