Läkemedelsrester under biogasframställning

Period: 1.3.2021 - 31.12.2022

Content: Målsättningen med projektet är att öka kunskapen kring läkemedelsrester i rötrest och hur de påverkas av anaerob (syrefri) rötning. Rötresten från biogasanläggningar är oftast mycket näringsrik och används vid tillverkning av biogödsel eller blandas med flis och komposteras till trädgårdsjord. På så sätt kan läkemedelsrester som går oförändrade genom rötningsprocessen komma ut i naturen, ackumuleras och eventuellt upptas av andra organismer eller upptas i grödor.I Yrkeshögskolan Novias forskningslaboratorium finns småskaliga rötningsreaktorer med vilka man kan mäta biogasproduktionen och efterlikna vad som händer i en storskalig biogasanläggning. I projektet kommer vi att efterlikna biogasframställning och rötning av avloppsslam vid temperaturen 55°C. Under dessa förhållanden tillsätts en mix av vanliga läkemedel och därefter mäts mängden läkemedel efter att rötningen har avslutats. På så sätt får vi information om vad som händer dessa läkemedel under rötningsprocessen.Projektet bidrar till att öka medvetenheten om läkemedelsresternas förekomst i rötrest från biogasanläggningar. Forskningsresultaten kan vidare användas för uppströms arbete för att minska utsläpp av miljöskadliga läkemedel och kan leda till att miljömässigt hållbarare lösningar för användning av rötresten från biogasprocessen nås.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Aktiastiftelsen i Vasa, Svensk-Österbottniska Samfundet och Yrkeshögskolan Novia

Project owner: Novia

Project manager: Viveka Öling-Wärnå