Läkemedel Aktia 2 - (Aktia)

Period: 16.5.2019 - 26.1.2021

Content: Fortsatt utveckling av svenspråkiga sjuskötarstuderandes undervisning inom färdigheter i säker läkemedelsbehandling. Både nationell och internationell forskning och effektiva metoder gällande patientsäkerhet och läkemedelsmisstag. Avsikten är att skapa effektiva modeller för säkrare läkemedelsbehandling redan under undervisningen.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Aktia stiftelsen

Project manager: Sirkku Säätelä