La Forza delle Stelle - ett konstnärligt forskningsprojekt

Harry Schaumans stiftelse Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 24.3.2020 - 20.1.2022

Content: Yrkeshögskolan Novia uppför serenatan La Forza delle Stelle / Il Damone av Antonio Stradella (1643-1682) och Sebastiano Baldin (1615-1685) i Jakobstad april 2021.Projektet genomförs som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Tammerfors yrkeshögskolan (TAMK). Studerande från barockutbildningen vid yrkeshögskolan Novia bildar den solistiska kärnan av barockorkestern som kompletteras med musikstuderande från TAMK. Även studerande från dansutbildning vid TAMK kommer att delta i projektet. Sångarna till projektet väljs från varje utbildningsinstitution på basen av auditions. Musikerna spelar på barockinstrument.Forskningsprojektets syfte är undersöka hur utvalda icke-standardiserade träningsmetoder, slutresultatets bakgrundsarbete (uppförandet av serenatan) påverkar musikernas motivation och deras individuella utveckling som musiker.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Harry Schaumans Stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Nygrens stiftelse

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu

Project manager: Aira Maria Lehtipuu

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu