Kvinnohuset - – ett samhällsengagemang som bär in i framtiden (Aktia)

Period: 9.5.2018 - 8.1.2020

Content: För att stöda integreringen och skapa en trygg mötesplats för kvinnor som löper risk att utsättas för våld och förtryck samt att skapa möjlighet för socionom – och vårdstuderande att kunna delta i aktiviteter som stöder kvinnorna

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Project manager: Maj-Helen Nyback