KvarkenSpaceEco - New Space Digital Economy Innovation Center

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 1.9.2019 - 31.10.2022

Content: Projektet ska verkställa en struktur för ekonomisk utveckling inom rymdindustrin. Kompetenscentrets främsta mål är att stödja regionala företag i att utveckla sina möjligheter att delta i affärsverksamheten i den nya rymdekonomin och kommersialisera existerande rymddata. För att hjälpa regionen att ta en andel i de nya ekonomiska aktiviteterna kommer centret att säkra en förståelse för den senaste tekniken, samt förmågan att genomföra och använda den. Centret kommer att dela med sig av kunskap och genomföra demonstrationsprojekt för att få de regionala företagen till den nivå som krävs för att självständigt hantera sina egna rymdsamhörande affärsverksamheter. Centret ska samarbeta med de regional utbildningssystemen och utvecklingsföretagen samt främja kompetenser som är nödvändiga för att bygga upp och upprätthålla en arbetsstyrka.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Project owner: Vasa universitet

Partners: Svenska handelshögskolan, Aalto University, Vasa Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Umeå universitet, Svenska Lantbruksuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet

Project manager: Kendall Rutledge

Partners: Svenska handelshögskolan, Aalto University, Vasa Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Umeå universitet, Svenska Lantbruksuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet


Homepage