Kustens mat

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU


Period: 1.1.2016 - 22.10.2019

Content: Projektet Kustens Mat har som mål att arrangera kurser inom hantverksmässig livsmedelsförädling och via ny kunskap bidra till regional utveckling av hållbara gastronomiska regioner. Den planerade kurshelheten inom hantverksmässig livsmedelsförädling och företagande skapar bättre förutsättningar för företagen att på sikt utveckla nya produkter, innovativa produkter och den egna företagsverksamheten. Mathantverksföretagen bidrar med sin verksamhet till en ökad mångsidighet av företagsstrukturen på landsbygden. Genom ökad kunskap inom hantverksmässig förädling och företagande bidrar kurserna till förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet på företagsnivå. Närmat värderas av olika orsaker högt och fenomenet fortsätter att förankras i det finländska samhället. Många företag, som redan etablerat sig som närmatsföretag, har redan en omfattande verksamhet och för många företag är det aktuellt att börja anställa fler arbetstagare. Inom närmatssektorn finns möjlighet att på sikt skapa nya arbetsplatser och göra nyanställningar ifall den positiva utvecklingen fortsätter som pågår nu.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Ann-Louise Erlund


Homepage