Kulturresiliens - i "det nya normala"

Osterbottens forbund


Period: 28.5.2021 - 30.9.2022

Content: "Den övergripande målsättningen är att genom projektet Kulturresiliens i ”det nya normala” understöda kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att marknadsföra och locka publik till digital kultur, nya sätt att ordna evenemang, tex utställningar inom konst och kultur för en publik som inte finns fysiskt på plats. Kulturbranschen ges beredskap att tackla oväntade, snabba omställningar som tex pandemin medför. Projektets mål är att skapa och erbjuda ett fortbildningspaket i digitalisering av kulturproduktioner för evenemangsarrangörer, kulturproducenter och utövande konstnärer/artister. Genom att höja kunskapsnivån inom digitalisering av kulturproduktioner kan man öka kulturbranschernas anpassningsförmåga, stimulera en lamslagen bransch, samt trygga återväxten av kulturaktörer efter pandemin. Projektgenomförarna ansvarar gemensamt för att samtliga mål uppfylls." "t "t

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Österbottens förbund

Project owner: YH Novia

Partners: Svenska Österbottens förbund för Utbilning och Kultur skn (KulturÖsterbotten)

Project manager: Maria Smeds Engström

Partners: Svenska Österbottens förbund för Utbilning och Kultur skn (KulturÖsterbotten)


Homepage