Koululaivaselvitys - Skolfartygsutredning

Novia


Period: 19.12.2016 - 11.6.2018

Content: Sjöfartsskolornas STCW-kommitté har på begäran av arbetsgruppen för skolning för Finlands Sjöfartsstrategi beslutat att undersöka möjligheten att förvärva ett gemensamt finskt skolfartyg. På fartyget skulle det ordnas praktik för alla sjöfartsyrken i Finland. Fartyget skulle samtidigt vara i yrkestrafik för godstransporter, varmed dess driftskostnader skulle fås tillbaka. Det skulle också göra det möjligt att öva lasthantering ombord, vilket tidigare varit begränsat. Dessutom kunde det alltid vara en lärare med på skolfartyget för att säkerställa kvaliteten och effektiviteten på praktiken.Yrkeshögskolan Novias sjöfartsenhet Aboa Mare, har den 1.11.2016 inlett en undersökning för att klargöra möjligheterna att införskaffa och operera ett gemensamt finskt skolfartyg samt möjliga kostnader för projektet. Resultatet av undersökningen kommer att vara ett förslag och en plan för införskaffning och användning av ett finskt skolfartyg. Undersökningen finansieras av Alfons Håkans, Ånikap ry. och Yrkeshögskolan Novia.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: Alfons Håkans Ab , Ånikap rf, Novia

Project owner: Novia

Project manager: Mirva Salokorpi