Kompetensutveckling om digitalisering i välfärden - Aktia

Period: 4.5.2022 - 31.7.2023

Content: Just nu pågår en omfattande social- och hälsovårdsreform i Finland, som betonar ökad digitalisering av olika tjänsteformer. Även i de nya Välfärdsområdena har man stort fokus på att utveckla digitala tjänster Syftet med projektet är att undersöka digitala tjänster som erbjuds inom primärvården, dess funktion och användarnas erfarenheter. Detta för att öka kompetensutvecklingen hos personalen och studerande inom social- och hälsovård vid Yrkeshögskolan Novia. Undersökningen görs i form av en vetenskaplig litteratursökning och resultaten sammanställs till en rapport.Vi vill även belysa att många upplever problem med att använda digitala social- och hälsovårdstjänster, och hur man kan förebygga det. Enligt Institutet för hälsa och välfärds FinSote-enkät upplever nästan en femtedel av finländarna att de behöver hjälp med distanstjänster inom primärvården idag. Därav planerar vi att sammanställa ett infoblad som enkelt beskriver vilka ärenden som kan utföras digitalt och hur man steg-för-steg använder digitala tjänst.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Aktia stiftelsen

Project manager: Viveka Öling-Wärnå