KOMPETENS Connect - Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden


Period: 13.10.2021 - 31.12.2024

Content: KOMPETENS Connect – Nya verksamhetsmodeller som främjar integration, entreprenörskap och kontinuerligt lärande för arbetskraftsinvandrare i Närpesregionen. Inom projektet ser vi på hurudant behov av kompetensutveckling som finns bland invandrarna och utgående från det planeras och testas kurser och flexibla studiemöjligheter. Coronakrisen har förstärkt och synliggjort behovet av kompetensutveckling, branschbyten och förändringar även för små- och egenföretag. Arbetskraftsinvandrare har ingen systematisk integration, språk eller samhällsorientering, även inom kontinuerligt lärande är de en underrepresenterad grupp. Projektet avser att utreda nya möjligheter och pilotering av nya verksamhetsmodeller som kunde nå ut till målgruppen och sänka tröskeln för högskolestudier och fortbildning.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Malin Nyholm


Homepage