Kaksikielinen digiopas akuuttihoitotyöhön - Sve.kult. (Hallå!)

Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2018 - 24.1.2022

Content: Målet med projektet är att sammanställa en tvåspråkig (offentlig) dialogguide om vårdsituationer inom akutvården, användbar som utbildningsmaterial och i arbetslivet. Syftet med guiden är att förbättra patientsäkerhet och kommunikation och samspel mellan klient/anhörig och skötare. I samband med projektet ska också utvecklas undervisning i finska och svenska med hjälp av aktiverande undervisningsmetoder. Projektet ska förvekligas i samarbete av TAMK, Novia (Vasa) och SST (Tammerfors).

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Svenska Samskolan i Tammerfors

Project manager: Anita Kvist

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Svenska Samskolan i Tammerfors