IRM-Tool - Innovation Resource Moderating Tool

Europeiska socialfonden ESF


Period: 29.11.2019 - 9.2.2021

Content: IRM-Tool projektet kombinerar kreativ kunskap med innovationsbehoven inom den marina industrin. Projektet utvecklar ett koncept / verktyg som underlättar användandet av innovationsteori för utveckling av egen verksamhet, oberoende av användarnas professionella bakgrund.Verktyget utvecklas i samarbete mellan företagare inom den marina industrin och den kreativa industrin.Projektet skiljer sig från tidigare projekt genom att fokusera särskilt på de senare stadierna i innovationsprocessen, ss. konceptualisering och problemlösning.Projektet samlar information för de marina och kreativa industriernas behov, strävar till att utveckla utbildningen inom olika de olika sektorerna samt strävar till att främja utbildningsexport.Yrkeshögskolan Novia koordinerar projektet i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Yrkeshögskola. Meyer Åbo varvet är en strategisk partner. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project owner: Novia

Partners: Meyer Turku Ab, Turun AMK, Åbo Akademi, Novia (sjöfart, formgivning, service design)

Project manager: Rita Rauvola

Partners: Meyer Turku Ab, Turun AMK, Åbo Akademi, Novia (sjöfart, formgivning, service design)


Homepage