IoT i Energisystem (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 3.1.2017 - 26.1.2021

Content: Projektets målsättning är att förstärka energiforskningen genom en ny form av tvärvetenskapligt samarbete där FoUpersonalmed IT och energiteknikexpertis möts för att på ett nytt sätt samarbeta mot en allt smartare specialisering.IOT i Energisystem - projektets grundmålsättning är att stärka den regionala innovationsförmågan genom att förstärkaenergiforskningen i en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete. Att bygga upp utrustning och demomiljöer där olikanivåer av energisystem och deras säregenskaper kan studeras, modelleras, simuleras och testas med hjälp av IoTbaserade metoder och verktyg. Detta i syfte att bättre förstå och kunna påverka dynamiken i systemen samt höjaberedskapen till utveckling av ny teknologi, applikationer och nya tjänster tillsammans med regionens företag.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Högskolestiftelsen

Project owner: Åbo Akademi

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Hans Lindén

Partners: Åbo Akademi