Instrumentundervisning 2021+ - För utveckling och kartläggning av didaktiken kring digital musikproduktion

Konstsamfundet Novia Finances Ltd


Period: 31.8.2022 - 30.6.2023

Content: Utvecklande och kartläggande av didaktiken kring digital musikproduktion och laptopmusikernsom ett nytt huvudämne inom musikutbildning (EDI)

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Konstsamfundet, Novia Finances Ltd

Project owner: Marcus Söderström

Project manager: Marcus Söderström