Instrumentundervisning 2020+

Novia Finances Ltd Svenska kulturfonden


Period: 28.9.2021 - 6.2.2023

Content: Den kortsiktiga målsättningen är att få underlag för att på ett innovativt sätt utveckla instrumentundervisningen hållbar, pedagogisk och modern för 2020+ på yrkeshögskolan Novias utbildning i musik. Målet för den nya modellen är att komma bort från den traditionella instrumentundervisningen och ställe bygga upp den pedagogisk och ekonomisk fördelaktig inom instrumentgrupperna som framöver även skall underlättar resursering-/budgetarbete och uppgörande av arbetstidplaner.Det långsiktiga målet är att den nya instrumentundervisningsmodellen skall vara pedagogiskt och ekonomiskt hållbar och kunna vara en förebild för andra musikutbildningar både nationellt och internationellt.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, SFV, Novia Finances Ltd

Project manager: Marcus Söderström