Infra-Botnia

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 21.1.2021 - 21.1.2021

Content: Projektets allmänna och övergripande målsättning är att understöda Kvarkenområdets bygg/infraföretag i deras verksamhet, väsentligen genom att förbättra deras förmåga att verka och samverka internationellt.Projektets verksamhet omfattar väsentligen kunskapshöjande insatser, nätverksbyggande och samverkan. Bland de förstnämnda ingår bl.a. teman som landspecifika marknadsprofiler för infrasektorn, kontraktsteknik och riskhantering i de nordiska länderna, intressentanalys och kodifiering av tyst kunskap, internationaliseringsstrategier för SM-företag, digitalisering, systemkartläggning och behovsanalys rörande digitala infrastrukturer, konceptgenerering genom digital innovation, samt tekniska utmaningar och innovationer. Sammantaget uppstår då en struktur som hjälper mindre företag att nå ut på internationella marknader genom rådgivning och kunskapsuppbyggnad.Partners i projektet: Yrkeshögskolan Novia och Umeå UniversitetProjektets hemsida: http://www.infra-botnia.eu/Kontaktperson:Petra Ylitalohttps://www.novia.fi/kontakta/personal/840

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, VASEK, Infra ry

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Umeå universitet

Project manager: Petra Ylitalo

Partners: Umeå universitet