Hemma i Botnia - Hälsa, välbefinnnde och trygghet bland äldre i Kvarkenregionen genom förebyggande hembesök (BA)

Osterbottens forbund


Period: 1.11.2012 - 13.5.2015

Content: Projektets syfte är att skapa en modell och ett verktyg för att öka möjligheterna för äldre människor att bo hemma genom bland annat förebyggande hembesök. I arbetet med modellen används bland annat material från Gerda-databasen som utvecklats i de tidigare Gerda-projekten.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Seriegatan

Financers: Botnia Atlantica, Österbottens Förbund, region Västerbotten, Åbo Akademi, Yh Novia, Umeå Universitet

Project owner: Yh Novia

Project manager: Susanne Jungerstam