Hemma Bäst - Kotona Paras - Stöda äldres säkra hemmaboende

Period: 1.3.2013 - 13.5.2015

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: ERUF, Yh Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Project owner: Yh Novia

Project manager: Anne Hietanen

Partners: VAMK, SPEK