Havsmanualen II

Svenska kulturfonden


Period: 1.9.2017 - 19.4.2018

Content: Belastningen av näringsämnen från kustens landområden till havet är för tillfället Östersjöns största problem. Trots EUs marina direktiv känner man dåligt till kustområdenas ekologiska tillstånd. Orsaken är närmast avsaknaden av lämpliga forskningsmetoder. Målsättningen för detta projekt är att utveckla ett kostnadseffektivt och pålitligt verktyg för att kunna utvärdera kustvattnens tillstånd på ett täckande och snabbt tillvägagångssätt. Utgångspunkten i projektet är att ta i beaktande det praktiska miljöskyddsarbetets behov och krav. I förverkligandet av den praktiska biten tillämpas det mest aktuella kunnandet inom grundforskning av kustekologi. Verktyget som är beskrivet ovan består av bestämning av bioindikatoregenskaper hos olika vattenväxtsamhällen. Mängden makroskopiska växt- och algsamhällen varierar i hög grad beroende på hur miljöns egenskaper fluktuerar samt beroende på miljöns tillstånd. I projektet hanterar man de variabler som beskriver miljöns tillstånd och vattenväxtsamhällena, samt potentiell samverkan mellan dem. Vidare beaktar man den naturliga bakgrundsvariationen. I och med detta kan man få ut konkret kunskap gällande olika vattenväxtsamhällen och vad de kan berätta om miljöns tillstånd, samt med vilken tillförlitlighet resultaten kan tolkas. Projektet är nationellt och verkar vid Campus Raseborg

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Svenska Kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Matias Scheinin


Homepage