Hälsoskogen - Ett pilotprojekt i Österbotten -ESF

Europeiska socialfonden ESF


Period: 2.1.2023 - 31.12.2023

Content: HÄLSOSKOGEN – ett pilotprojekt i Österbotten är ett ESF finansierat
pilotprojekt. Projektets målsättning är att öka kommunernas användning av
hälsoskogsverksamhet och naturbaserade interventioner i proaktivt syfte för att
främja arbetshälsa och resiliens inom Österbottens välfärdsområde.

Projektet är ett pilotprojekt som kommer att testa och utvärdera nya
verksamhetsmodeller och naturbaserade interventioner som kunde användas för att
i proaktivt syfte främja arbetshälsa. Inom projektet testar och utvärderar vi
naturbaserade interventioner som kan gagna och senare eventuellt utvecklas till
att användas av personal inom de österbottniska kommunerna som arbetar
förebyggande med hälsofrågor, samt personal inom social- och hälsovård /
Österbottens välfärdsområde.

Pilotprojektet omfattar fyra olika arbetspaket: 1) Inspirationseftermiddagar
för personal inom Välfärdsområdet där hälsoskogskonceptet testas och utvärderas
som verktyg för den egna återhämtningen och arbetshälsan. 2)
Inspirationseftermiddagar för pilotkommunens personal med information,
praktiska tips kring naturbaserade interventioner och hur man kan använda
naturbaseradverksamhet för den egna återhämtningen och arbetshälsan. 3)
Planera, testa och utvärdera en fortbildningsmodul kring hälsoskogsverksamhet
och naturbaserade interventioner med tyngdpunkt på arbetshälsofrämjande
effekter. 4) Planera ett fortsättningsprojekt baserat på resultaten av
pilotprojektet för att vidareutveckla modeller och främja användningen av
hälsoskogsverksamhet i välfärdsområde och kommuner.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project manager: Nanette Westergård

Partners: Centria UAS