Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö

Keskitien saatio Landsbygd 2020 NTM Svenska kulturfonden


Period: 9.8.2021 - 31.12.2024

Content: Distansarbete är en stor möjlighet för den österbottniska landsbygdens livskraft men det behövs systematiskt arbete både i de små och medelstora företagen och i kommunerna och byarna för att ta vara på den. I projektet Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö vill man stöda den österbottniska landsbygden och i förlängning landsbygdsområden överlag att medvetet, aktivt och systematiskt arbeta för en levande landsbygd genom att använda distansarbete som katalysator. Genom projektet är målet att öka graden av flexibilitet hos de österbottniska företagen på ett grundläggande plan. Kommuner och byar i Österbotten utvecklar efter projektet systematiskt distansarbetets möjligheter lokalt och använder dem som ett argument i marknadsföring till potentiella nya invånare. Genom uppsamling av information samt informations och demonstrationstillfällen ökar kunskapen hosösterbottniska småföretag, byar och kommuner om distansarbetets möjligheter och hur vi i Österbotten konkret kan jobba föratt ta vara på utvecklingens nytta för livskraft på den österbottniska landsbygden. Projektet riktar sig mot småföretag samt kommuner och byar.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: EJFLU, Landsbygd 2020, NTM, Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö

Project manager: Malin Winberg