Hallå! Två språk - tusen möjligheter - Kaksi kieltä - tuhat mahdollisuutta - (Svenska kulturfonden)

Period: 1.10.2018 - 15.1.2022

Content: Den ekonomiska tillväxten i Åboregionen har skapat en efterfrågan på arbetstagare och samtidigt också ett krav på mera kompetens inom språkhantering och kommunikation. Turun Ammattikorkeakoulu, Förlags Ab Sydvästkusten, Å Communcations och Yrkeshögskolan Novia strävar därför gemensamt till att stärka studerandes kunskap i professionell kommunikation samt öka förståelsen för betydelsen av de båda inhemska språken i Åboregionens näringsliv.

Focus area: Konst

Campus: Henriksgatan

Project owner: YH Novia

Partners: Turun AMK, Åbo Underrättelser, ÅCommunication

Project manager: Anna Karin Abrahamsson

Partners: Turun AMK, Åbo Underrättelser, ÅCommunication