Hallå TVÅ

Svenska kulturfonden


Period: 17.12.2022 - 31.5.2024

Content: Vi planerar ”utbytesstudier” mellan högskolorna för att förbättra de professionella språkkunskaperna inom hälsa och välfärd samt företagsekonomi i Åbo. Vi vill skapa förutsättningarna för att våra studerande skall känna sig trygga i studier på det andra inhemska språket under en termin eller ett antal kurser. Det gör vi genom att pilotera en språkmentorverksamhet, språkverkstäder och tandemträffar som stöder studerande under studierna.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: Turun ammattikorkeakoulu

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Turun ammattikorkeakoulu