Global Reporting Initiative

Harry Schaumans stiftelse


Period: 7.8.2023 - 31.12.2024

Content: Global Reporting Initiative (GRI) & Nordic Sustainability Reporting Standard
(NSRS) är ramverk som används av företag för att upprätthålla en
hållbarhetsredovisning som tillgodoser såväl företag och företagets
intressenternas behov av information. Standarden som finns för
hållbarhetsrapportering är utvecklade för stora företag och är svåra att följa
för de mindreföretag. Hållbarhetsrapporteringen kommer att behövas för att
kunna vara med i upphandlingar och offertförfrågning.

Målen för detta projekt är: Forska i utmaningar som små och medelstora företag
(SMF) i Österbotten står inför när det gäller användningen av standarden. Ta
reda på hur många SMF i Österbotten använder GRI och NSRS standard. Uppmuntra
SMF i Österbotten att använda hållbara metoder och rapportera sina hållbara
prestationer med hjälp av standarden. Ge rekommendationer för SMF för att
övervinna problem eller utmaningar vid användningen av standarden. Ge våra MBA
studerande en förståelse av hållbarhetsrapportering.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Harry Schaumans Stiftelse

Project manager: Rosmeriany Nahan-Suomela