GERDA trygghet - (Aktia)

Period: 16.5.2019 - 26.1.2021

Content: Otrygghet är en vanlig orsak till att en äldre människa inte längre kan bo kvar i sitt eget hem. I detta projekt är syftet att se närmare på känslan av trygghet hos äldre. Som metod använder vi oss av enkätmaterial (GERDA-studien), som baserar sig på äldres egna svar. Genom pårojektet får vi bättre kunskap om äldres upplevelse av trygghet, hur den utvecklas med åldern och vilka fakjtorer som har samband med otrygghet. Genom detta kan vi bättre kunna förbereda och utveckla service och stödåtgärder för ett fortsatt hemmaboende för äldre.RESULTAT: Projektets resultat publiceras i GERONTOLOGIA-LEHTI 1 eller 2 2020/ Anne Hietanen.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Aktia stiftelsen

Project manager: Anne Hietanen