GERDA-kodning

Period: 31.1.2017 - 23.2.2018

Content: I Österbotten, Södra Österbotten samt i Västerbotten kartläggs som bäst de äldres hälsa och levnadsvillkor. Information samlas in för det så kallade GERDA-projektet, som har pågått i Kvarkenregionen sedan i början på 2000-talet. I november har över 8500 äldre personer i Österbotten och Södra Österbotten fått ett frågeformulär där vi kartlägger teman såsom hälsa, intressen, närståendevård, umgänge, ekonomi, politiskt och socialt deltagande. Det är tredje gången som frågeformuläret skickas ut i Kvarkenregionen och i år deltar Seinäjoki i Södra Österbotten för första gången. Intresset för att delta har varit stort. Senaste omgång (2010) besvarade tvåtredjedelar formuläret. I detta projekt kodas enkäterna i SPSS.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa

Financers: Svensk Österbottniska Samfundet

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: Åbo Akademi