Gerda forskning - Aktia

Period: 1.6.2022 - 31.5.2023

Content: I detta projekt är syftet att se närmare på känslan av trygghet i grannskapet och känslan av anknytning till plats bland äldre och dess relaterade faktorer. Vi kommer att använda oss av enkätmaterial, som baserar sig på äldres egna svar på Gerda enkätstudie åren 2016 och 2021.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Aktia stiftelsen

Partners: Åbo Akademi, Umeå Universitet, Seinäjoki AMK, Högskolan på Åland

Project manager: Anne Hietanen

Partners: Åbo Akademi, Umeå Universitet, Seinäjoki AMK, Högskolan på Åland