GERDA-enkät2021 - SÖS, SKF, Aktia

Svenska kulturfonden


Period: 1.8.2021 - 17.2.2023

Content: Hösten 2021 genomförs ett enkätutskick i Österbotten till 7 500 äldre personer. I landskapen Österbotten, Södra-Österbotten, Åland och i Västerbotten i Sverige görs för fjärde gången en totalundersökning om äldres hälsa och livsvillkor. Samtliga i landskapen födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955 kommer att få enkäten hem i postlådan. Tidigare har GERDA-enkätdatainsamling genomförts åren 2005 och 2010, samt 2016. Syftet är att säkerställa forskning och utveckling av österbottniskt och finlandssvenskt intresse genom att samla in data rörande medicinska, sociala och samhälleliga aspekter av de äldres liv, hälsa och välbefinnande genom enkätundersökningen GERDA riktad till äldre i Österbotten. Enkäten möjliggör ett omfattande forskningsarbete och kunskapsutbyte på båda sidor om Kvarken. Enkäten skickas ut som traditionell postenkät, är 16 sidor lång och innehåller drygt 70 frågor om hälsa och välbefinnande, covid-19, välfärdsteknologi, läkemedel, funktionsförmåga, aktiviteter, sociala relationer, samhällspåverkan, internet, ekonomi, ensamhet och trygghet.GERDA enkäten presenteras t ex på IV Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten 18-19.11.2021, i Jakobstad https://www.sochv.jakobstad.fi/vrk-forskare-studerande/sochalsovet-dagar/Hör mer om enkätutskicket:Intervju i Vega Österbotten om GERDA-enkätutskicket 27.10.2021: https://arenan.yle.fi/audio/1-50994276Intervju med Yngve Gustafson om GERDA-enkätutskicket i Ålands radio 26.10.2021: https://alandsradio.ax/aland-idag/han-vill-undersoka-alandska-aldreAtt läsa: Intervju i Vasabladet 28.10.2021: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/522678Besök hemsidan: www.gerdacenter.com

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svensk Österbottniska Samfundet, Svenska kulturfonden, Aktia stiftelsen

Partners: Åbo Akademi, Seinäjoki AMK, Högskolan på Åland, Umeå Universitet

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: Åbo Akademi, Seinäjoki AMK, Högskolan på Åland, Umeå Universitet


Homepage