GERDA-enkät

Period: 1.8.2016 - 10.4.2017

Content: För utskick av Gerda-enkät hösten 2016 i Österbotten.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa

Financers: Svensk Österbottniska samfundet

Project owner: Annika Wentjärvi

Partners: ÅA, SeAMK

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: ÅA, SeAMK