Framtidens fotografiska utbildning

Erasmus+


Period: 1.9.2017 - 20.1.2022

Content: I projektet Framtidens fotografutbildning samarbetar tre fotografutbildningar; Novias fotoprofilering, Fotoskolan i Stockholm och Medieskolerne i Viborg, Danmark, kring utvecklingsprocesser i framtidens fotografutbildningar. Förutsättningarna för både fotografisk bild och yrkesfotografer har förändrats radikalt de senaste åren. Få yrkesområden har genomgått en så total förändring som yrkesfotografens. Vem är framtidens yrkesfotograf och vilken kompetens kräver framtiden av de personer som ska förvalta en kvalificerad bildkommunikation inom fotografisk (och rörlig) bild? Projektets mål är att sammanställa ett framtidsunderlag för modernisering av utbildning inom visuell kommunikation, utveckla strukturer för intensifierat samarbete med arbets- och näringsliv och utbildningar samt att skapa en arena för nordiska och europeiska utbildningar inom visuell kommunikation.Fokus: Utbildning i visuell kommunikation och fotografi

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Erasmus+

Project owner: YH Novia

Partners: Fotoskolan STHLM, Mediaskolerne - Media College Denmark

Project manager: Emma Westerlund

Partners: Fotoskolan STHLM, Mediaskolerne - Media College Denmark