FOM - Future Operations & Mainatenance

Osterbottens forbund


Period: 10.1.2017 - 31.12.2019

Content: Future Operations & Maintenance (FOM) -projekti tutkii miten tulevaisuuden
tuotanto, huolto ja IoT-teknologiat muuttavat toimintakenttää alueen
valmistavissa yrityksissä. Tämän hankkeen tavoite on siirtää
teknologiaosaamista ja pilotoida uusia olemassaolevia teknologioita
energiaklusterin toimintaympäristössä. Automaatio, 3D-tekniikat ja robotiikka
tulevat muuttamaan tuotantoteknologioita ja –taloutta nopeasti seuraavien
vuosien aikana. Tarkoituksena on yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja
osaamisen parantaminen aktivoimalla ja auttamalla yrityksiä hyödyntämään
uusimpia teknisiä ja tietoteknisiä ratkaisuja liiketoiminnassaan ja
palveluissaan. Uusin teknologioihin liittyviä näkökulmia pilotoidaan yhdessä
korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa. Sovelluspilottien avulla tuotetaan
sellaisia showcaseja, joita voidaan soveltaa yritysten käyttöön.

Hankkeen työpaketit ovat:
• WP1 Production. Tulevaisuuden tuotannon kehittäminen.
• WP2 Service. Tulevaisuuden huoltopalveluiden teknologiat.
• WP3 IoT. Teollinen Internet.
• WP4 Projektinhallinta ja viestintä, tutkimuksen suunnittelu.

Lisäksi hankkeessa käynnistetään tiedon hallintaan ja analysointiin liittyvää
soveltavaa tutkimusta, erityisesti liittyen 3D-teknologioihin tuotannossa ja
huollossa. Hankkeen keskeinen kohderyhmä on Pohjanmaan maakunnan alueella
sijaitsevat toisen asteen toimittajat, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä
energiateollisuuden päähankkijoiden kanssa tai joilla on omia tuotteita. Hanke
toteutetaan yhteishankkeena Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja
Yrkehögskolan Novian kanssa. Nämä osapuolet ovat toimineet vuodesta 1996
yhteisessä tutkimuslaboratorio Technobothniassa ja kehittäneet tuotantoon,
huoltoon ja teollisuuden internet-tekniikkaan liittyvää teknologioiden
soveltamista.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: AIKO, Österbottens förbund, VASEK

Project owner: Vasa universitet

Project manager: John Dahlbacka

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet, Oy Merinova Ab