FOM - Future Operations & Mainatenance

Osterbottens forbund


Period: 10.1.2017 - 31.12.2020

Content: Future Operations & Maintenance (FOM) -projekti tutkii miten tulevaisuuden tuotanto, huolto ja IoT-teknologiat muuttavat toimintakenttää alueen valmistavissa yrityksissä. Tämän hankkeen tavoite on siirtää teknologiaosaamista ja pilotoida uusia olemassaolevia teknologioita energiaklusterin toimintaympäristössä. Automaatio, 3D-tekniikat ja robotiikka tulevat muuttamaan tuotantoteknologioita ja –taloutta nopeasti seuraavien vuosien aikana. Tarkoituksena on yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja osaamisen parantaminen aktivoimalla ja auttamalla yrityksiä hyödyntämään uusimpia teknisiä ja tietoteknisiä ratkaisuja liiketoiminnassaan ja palveluissaan. Uusin teknologioihin liittyviä näkökulmia pilotoidaan yhdessä korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa. Sovelluspilottien avulla tuotetaan sellaisia showcaseja, joita voidaan soveltaa yritysten käyttöön. Hankkeen työpaketit ovat:• WP1 Production. Tulevaisuuden tuotannon kehittäminen.• WP2 Service. Tulevaisuuden huoltopalveluiden teknologiat.• WP3 IoT. Teollinen Internet.• WP4 Projektinhallinta ja viestintä, tutkimuksen suunnittelu. Lisäksi hankkeessa käynnistetään tiedon hallintaan ja analysointiin liittyvää soveltavaa tutkimusta, erityisesti liittyen 3D-teknologioihin tuotannossa ja huollossa. Hankkeen keskeinen kohderyhmä on Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevat toisen asteen toimittajat, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä energiateollisuuden päähankkijoiden kanssa tai joilla on omia tuotteita. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Novian kanssa. Nämä osapuolet ovat toimineet vuodesta 1996 yhteisessä tutkimuslaboratorio Technobothniassa ja kehittäneet tuotantoon, huoltoon ja teollisuuden internet-tekniikkaan liittyvää teknologioiden soveltamista.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: AIKO, Österbottens förbund, VASEK

Project owner: Vasa universitet

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet, Oy Merinova Ab

Project manager: John Dahlbacka

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet, Oy Merinova Ab