Fiskrens - Framtidens fiskrensprodukter

EHFVF Europeiska havs Osterbottens fiskeleader 2021 2027


Period: 15.5.2024 - 31.5.2025

Content: Yrkeshögskolan Novia ser en potentiell möjlighet att förädla fiskrens – något som idag snarast ses som problemavfall eller
en kostnadspost för de aktiva företagen i branschen - till värdefulla produkter såsom oljor, mineraler och proteiner. Målet är
att förädla denna grundråvara så högt som absolut möjligt – till livsmedel, tillsatsämnen, kosttillskott, kosmetik, eller
medicinska komponenter. Dock så kan inget av detta uppnås utan pålitlig förprocessering och välplanerad logistik. Genom
att engagera teknikstuderande med kreativa lösningar och använda innovativa processer, har vi som mål att omvandla avfall
till resurser.
Det finns ett behov inom fiskerinäringen att ta fram nya användningsändamål för restprodukter i och med tidigare
användningsändamål försvinner, så som pälsdjursfoder, etc. Projektet strävar till att utveckla hållbara och högvärdiga
förädlingstekniker för målgruppen. Projektets mål är att målgruppen ska ta till sig av de utvecklade teknikerna och vara
delaktiga i projektets resultat.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: EHFVF Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, Österbottens fiskeleader 2021-2027

Project owner: Novia

Project manager: Mikael Ehrs