Fiskeinfluencer

Aktion Osterbotten Europeiska havs och fiskerifonden Kustaktionsgruppen


Period: 17.8.2020 - 1.9.2022

Content: Projektet vill dra nytta av konsumenternas allt ökande intresse för ansvarsfullt producerade produkter och närproducerad mat och samtidigtsynliggöra och informera om det lokala yrkesfisket som verksamhet, fiskaren som person och fisken som livsmedel. Detta görs genom att utbilda yrkesbranschen i värderingsdriven kommunikation och influencer-marknadsföring. Projekets huvudsakliga aktivitet är alltså att inspirera och utbilda en grupp yrkesfiskare i svenska Österbotten att bli nischade mikroinfluencers.Målet med utbildningen i att bli en fiskeinfluencer är att öka användningen av ny kommunikationsteknologi inom fiskerinäringengenom att visa på de möjligheter som internet och sociala media ger. På sikt leder detta till ett minskat avstånd mellanproducent och konsument och konsumenternas kunskapsnivå om fiskerinäringarna höjs. Ett mål med utbildningen är också attskapa ett nätverk deltagarna emellan som lever vidare efter avslutat projekt.Projektverksamheten riktar sig till yrkesfiskare och andra aktörer inom fiskerinäringen i svenska Österbotten. Även denenskilda slutkonsumenten är en viktig målgrupp för att säkerställa att projektets arbete och resultat blir långsiktigt och hållbart.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska havs- och fiskerifonden, Aktion Österbotten, Kustaktionsgruppen

Project owner: YH Novia

Project manager: Malin Winberg


Homepage