Fibermusik (NCDP)

Svenska kulturfonden


Period: 4.5.2018 - 22.11.2018

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Patrick Lax