Fermentförsök

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 17.3.2021 - 17.12.2021

Content: Fermentförsöket är ett samarbete mellan Krämars gård, Novias projekt Lantbruk
2.0, projekt EkoNu 3.0 och den norska agroekologen Vibhoda Holten. Preparat med
mjölksyrebakterier sprutas på avslagen vall för att stimulera mikrolivet i
åkermarken. Försöket utförs på Krämars gård i Ingå sommaren 2021.
Finlandssvenska Jordfonden finansierar projektet.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Ulrika Dahlberg