ENTRO - ESF

Europeiska socialfonden


Period: 1.3.2011 - 19.9.2014

Content: Huvudsyfte med projekt ENTRO är att bygga upp, testa och utvärdera ett verksamhetskoncept för företagsamhet på Novias enhet i Raseborg. De studerande skall, oberoende av utbildningsprogram, kunna delta i ENTRO-programmet. Här ingår ett kurspaket på 15 sp som ska ge deltagande studerande färdigheter och inspiration för att starta upp, driva och framförallt utveckla ett företag. Max 12 studerande eller ”entroister” antas till ENTRO hösten 2011. Hösten 2012 och hösten 2013 kan ytterligare 12+12 studerande påbörja ENTRO. Vi strävar efter ett utökat samarbete med små- och medelstora företag i regionen. Målsättningen är även att hitta nya möjligheter att studera på och uppmuntra de studerande att ta egna initiativ och kommer med egna förslag. De studerande ges kontinuerlig handledning och möjlighet till självutveckling genom mentorskap.

Financers: Europeiska socialfonden, Yh Novia, Raseborgs stad

Partners: Sydbevakning Ab, Karis Järn Ab, Ab Active Sport Club Oy, N3M Power Oy Ab, Karis Telefon Ab, Kontorama Ab, Västra Nylands Byggservice Ab, EKM Service Ab

Project manager: Anna Sannholm

Partners: Sydbevakning Ab, Karis Järn Ab, Ab Active Sport Club Oy, N3M Power Oy Ab, Karis Telefon Ab, Kontorama Ab, Västra Nylands Byggservice Ab, EKM Service Ab


Homepage