Energiverket - New Nordic Fluxus Spaces

Nordisk kulturfond Otto A. Malms donationsfond Svenska kulturfonden


Period: 1.9.2018 - 20.1.2022

Content: I Energiverket i Jakobstad utvecklas en multidisciplinär miljö för det nutida samhället där konst och kultur fångar upp och påverkar de komplexa förändringar som pågår i våra nordiska samhällen och i världen. Projektet har en stark nordisk karaktär och samarbetar med Kunstkvarteret Lofoten i Norge, Vision Forum i Sverige samt med Fondazione Lac e Le Mon i Italien.

Focus area: Kon

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Staden Jakobstad, Nordisk kulturfond, Föreningen Konstsamfundet, Otto A. Malms donationsfond

Project owner: YH Novia

Partners: Energiverket, Kunstkvarteret Lofoten, Vision Forum, Fondazione Lac o Le Mon, Staden Jakobstad

Project manager: Annika Bergvik-Forsander

Partners: Energiverket, Kunstkvarteret Lofoten, Vision Forum, Fondazione Lac o Le Mon, Staden Jakobstad


Homepage