Energilagring - Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 3.12.2018 - 30.8.2022

Content: I detta projekt skapas en demo-miljö kring energilagring, samtidigt som ett
regionalt och ett internationellt nätverk
byggs upp med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring. Den
ökande användningen av
förnyelsebara energikällor med sikte på ett koldioxidsnålt samhälle skapar ett
behov av energilagring och därigenom
kunnande om detsamma som i stort sett inte är relevant i samband med
traditionell energiproduktion. Specifikt för
Vasaregionen tillkommer också ett starkt och hela tiden ökande regionalt
intresse för energilagring inom det så kallade
energiklustret.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Österbottens förbund, Högskolestiftelsen i Österbotten, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Cynthia Söderbacka

Partners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola