Energilagring - Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 3.12.2018 - 30.8.2022

Content: I detta projekt skapas en demo-miljö kring energilagring, samtidigt som ett regionalt och ett internationellt nätverkbyggs upp med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring. Den ökande användningen avförnyelsebara energikällor med sikte på ett koldioxidsnålt samhälle skapar ett behov av energilagring och därigenomkunnande om detsamma som i stort sett inte är relevant i samband med traditionell energiproduktion. Specifikt förVasaregionen tillkommer också ett starkt och hela tiden ökande regionalt intresse för energilagring inom det så kalladeenergiklustret.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Österbottens förbund, Högskolestiftelsen i Österbotten, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola

Project manager: Cynthia Söderbacka

Partners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola