Energiatehokas asuinalue

Osterbottens forbund Vasa stad


Period: 1.9.2016 - 9.11.2021

Content: Hankkeen päätavoite on edistää Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttamista energiatehokkuuden parantamisen, uusiutuvan energian käytön lisäämisen sekä asuinalueiden energiapalvelujen kautta. Hankkeessa luodaan laskentamalleja ja työkaluja joiden avulla Vaasan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalle vanhan raviradan alueelle, n. 2000 - 2500 asukkaalle, suunniteltavan asuinalueen energiaratkaisu voidaan toteuttaa kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan kirjattuiden tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on eri toimijoiden kanssa selvittää, kehittää ja luoda uusia toimintamalleja sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä järjestelmiä. Hankkeen kautta Vaasan kaupunki pyrkii kehittämään innovaatioita tukevaa toimintaa kaavoituksessa, suunnittelussa, tontinluovutuksessa, sopimusten laadinnassa,, kunnallistekniikan rakentamisessa sekä kehitettää osallistavaa sähköistä vuorovaikutusta eri osapuolen kanssa.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: AIKO, Österbottens förbund, Vasa stad

Project owner: Vaasan kaupunki

Partners: Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto

Project manager: Leif Östman

Partners: Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto