ELLA - Biomarkörer och lipider påvisar salthaltseffekter hos marina djurplankton

Svenska kulturfonden


Period: 9.4.2019 - 26.10.2023

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Jonna Engström-Öst

Partners: Université de Montpellier, Finlands miljöcentral, Turun yliopisto, Helsingfors universitet, the University Centre in Svalbard, Hellenic Centre for Marine Research


Homepage