Eko-skogsbruk - 16-3276 SKF

Svenska kulturfonden


Period: 24.5.2016 - 5.2.2018

Content: Finlands bioekonomiska strategi för skogsbruk är att hållbart utnyttja skogsresurserna och maximera virkesuttag och samtidigt upprätthålla skogens biodiversitet och ekosystemtjänster. I Finland är ekonomiskogar samtidigt både en viktig nationell ekonomisk resurs och en viktig grundpelare för biodiversiteten. Vid tillämpningen av den bioekonomiska strategin finns det risk för att naturskyddsaspekter hamnar på kollisionskurs med de ekonomiska intressena. Därför behövs vetenskaplig information om och empiriska bevis för i vilken utsträckning ekonomisk vinst från virkesproduktion kan uppnås samtidigt som biodiversiteten upprätthålls på olika geografiska nivåer. I det här projektet undersöker vi kopplingar mellan virkesproduktion och olika indikatorer för biodiversitet och ekosystemtjänster i finska skogsmiljöer med målsättning att utveckla en modell för en evidensbaserad bioekonomisk skogsbruksstrategi.Projektet är baserat vid Campus Raseborg.Ruslan Gunko jobbar inom projektet som projektassistent.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Patrik Byholm