eDEMVE - Distant operation of the DEMVE laboratory services

Osterbottens forbund


Period: 2.1.2015 - 3.1.2018

Content: Projektet syftar till att utveckla det befintliga DEMVE-laboratoriet så att de tjänster som erbjuds även nås externt. Syftet är även att möjliggöra kontroll och övervakning av decentraliserad energiproduktion. DEMVE-laboratoriet är uppbyggt enligt den industriella Ethernet-nätverksstandarden IEC 61850. Detta nätverk består av elstationspaneler med tillhörande skyddsrelän, nätverksväxlar samt SCADA-system. För ändamålet har det i tidigare projekt även producerats utbildningsmaterial. Vasa Universitet har som uppgift att genomföra fjärrkontrolldelen i laboratoriet, medan Vasa yrkeshögskola har som uppgift att anskaffa och konfigurera en ny elstationspanel innehållande skyddsreläer enligt IEC 61850 standardens edition 2 som möjliggör den decentraliserade energiproduktionen. Novias andel består i sin tur av att integrera den nya elstationspanelen i befintliga SCADA-system. Utöver detta skall tillhörande dokumentation och utbildningsmaterial produceras.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Österbottens förbund, VASEK, Finngrid, Helsingin energia, Loiste

Project owner: Vasa universitet

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet

Project manager: Ronnie Sundsten

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet


Homepage