E-clubbing - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 1.1.2016 - 15.3.2019

Content: I detta projekt utvecklas e-klubbar för personer som möts virtuellt i syfte att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet. Klubbarna leds av sjukskötar- och socionomstuderande under handledning av lektorer vid avdelningen för vård och det sociala området som arbetar inom projektet. Inom e-klubben kan deltagarnas sociala nätverk stödas i och med att det är flera personer som deltar samtidigt i klubbverksamheten.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Åbo

Project owner: Novia

Project manager: Pia Liljeroth