Düben

Konstsamfundet


Period: 19.6.2023 - 31.12.2024

Content: Projektets ändamål är forskning om Sverige-Finlands kulturhistoria på 1700-talet (Uppsala universitets Dübensamling) och publicering av nytt notmaterial i moderna editioner, konsertframträdanden och videoinspelningar.

Syftet med vårt projekt är att välja ut konstnärligt intressant, sällan hörd och framförd kammarmusikrepertoar ur samlingen och producera nytt notmaterial för användning av alla musikälskare.

• Notredigering och publicering, forskning ska görs av Yrkeshögskolan Novias lektorer och studerande,
• Konstnärligt förverkligande som kammarmusikvideoinspelningar av Yrkeshögskolan Novias lektorer och studerande i Schaumansalen, Jakobstad.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Konstsamfundet

Project manager: Heidi Peltoniemi